Şirketler İçin Özel

ŞİRKETLER İÇİN ÖZEL HUKUKİ DANIŞMANLIK ve AVUKATLIK HİZMETLERİ

Dava ve İcra Takiplerini kapsayan Avukatlık Hizmetleri ve Müşavirlik bazında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri olarak başlıca iki grupta bu hizmetleri özetlemek mümkündür : 


A . AVUKATLIK HİZMETLERİ :

Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri;

1. Şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya şirketinizin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda şirketinizin temsili ; İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek,

2. Şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono vs.den kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli yasal işlemlerin tamamını yerine getirmek suretiyle tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak. Tahsilat imkansızlığı halinde açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

B . HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :

Bu hizmetimle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımca hazırlamakta ve uygulama kontrol edilmektedir. 
Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere “ koruyucu avukatlık ve hukuk hizmeti ” verebilmek bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine bugününe ve yarınına en üst düzeyde katkı yapabilmektir.

Özetlemek gerekirse ; Şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak, ve hukuk müşavirlerinden istenen tüm beklentilerine cevap vermeye çalışmak, bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak temel felsefemdir.

Bu nedenle her zaman yeni fikirlere açık ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan bir yapıda olarak, müvekkillerine en hızlı ve doğru bilgiyi, güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmişimdir. 
Şirketinize yapılacak bu hizmetlerle asıl amacım her daim şirket saygınlığını korumak, hukuksal koruma şemsiyesi oluşturarak şirketinizin bugününe ve yarınına en üst düzeyde katkı sağlamaktır.

Bu çalışmaların detayı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz, lütfen 
 info@sakiracikgoz.av.tr  e-posta  adresinden veya 0(252)363-05 05 nolu ofis hattından arayarak bilgi isteyiniz...