Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku medeni hukukun kapsamında yer almakla birlikte ayrı kanunla düzenlenmiştir.