Ceza Hukuku

Ceza hukukunun konusu hangi davranışların hangi şartlarla suç olduğunu belirlemek, hangi suçları işleyene hangi hallerde, ne tür ve miktarda ceza verileceğini göstermektir.